1. pl
 2. en

Polityka Prywatności

 

 1. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celach wykonania umowy oraz czynności realizowanych przed zawarciem umowy.

 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Olymps Group s.r.o., ul. Palárikova 76, 022 01 Čadca, Slovakia, oddział w Polsce: ul. Cieszyńska 25, 43-430 Skoczów mail: biuro@olympsgroup.com

 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 pkt b, c, f Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 4. Dostęp do Państwa danych będą mieć pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi np. w zakresie wsparcia technicznego, usług IT, usług księgowych, prawnych.

 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych, uwzględniając okresy przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy jak również prawne obowiązki ciążące na Administratorze.

 6. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne i są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziliście Państwo zgodę.

 7. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych;
  usunięcia danych;
  ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – w zależności od treści Państwa wniosku);
  złożenia wniosku o przeniesienie danych do innego administratora (art. 20 RODO);
  złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli Państwa dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego lub podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub interes publiczny. Z powyższych praw możecie Państwo skorzystać kontaktując się z nami pod adresem wskazanym w pkt. 2.

 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

TARCICA DRZEWNA

BRAMY

OZE

HOME

KONTAKT

POLITYKA PRYWATNOŚCI

copyright 2024 © Olympsgroup

OLYMPS GROUP s.r.o.

ul. Palárikova 76

022 01 Čadca, Slovakia