Dwa pancerze elastyczne na dwóch przeciwbieżnych wałach.

Wykonane ze specjalnej powlekanej tkaniny w kolorze szarym w technologii membranowej (z opatentowanym systemem izolacji termicznej).

Zabezpieczenia przeciw wyrwaniu z prowadnic.

 

Widoczne elementy wykonane ze stali ocynkowanej, niewidoczne zagruntowane farbą antykorozyjną.

Potrójny pleksiglas optyczny:         40 mm (4-14.75-2.5-14.75-4 mm)

 

Współczynnik izolacyjności (U):     2,45 W/m²K

 

Maksymalna szerokość bramy:      4 000 mm

Maksymalna wysokość bramy:       4 500 mm

PRZECIWPOŻAROWE BRAMY ELASTYCZNE

PARAMETRY TECHNICZNE

INFORMACJE OGÓLNE

 • Wały zabudowane kasetą ognioochronną, kaseta niska (minimalna wysokość nadproża 480 mm)

 • Napęd elektryczny o mocy i momencie obrotowym odpowiednim do wymiarów i ciężaru bramy

 • Kompletnie okablowana jednostka sterująca.
  Podwójne sterowanie mikroprocesorowe jest częścią zintegrowanego systemu ochrony przeciwpożarowej. Posiada bezpotencjałowe styki do kontroli stanu bramy:

  “brama całkowicie otwarta”,
  – “brama całkowicie zamknięta”,
  – “alarm”

 • Sterowanie umożliwia podłączenie do nadrzędnych systemów pożarowych i współpracuje z innymi elementami ochrony ppoż.

 • Prędkość otwierania: ok. 8-12 cm/s

 • Prędkość zamykania alarmowego: ok. 12 cm/s

 • Włącznik alarmowy za szybką
  (przycisk zwalniający ROP – 1 szt.)

 • Zespół akumulatorowy utrzymujący bramę w stanie czuwania w pozycji otwartej w przypadku zaniku napięcia sieciowego

 • Sygnalizator optyczno-dźwiękowy, aktywny w chwili zamykania bramy w trybie alarmowym

 • Zestaw samo-diagnozujących, optycznych czujek dymowych w ilości odpowiedniej do szerokości przejazdu bramy oraz warunków zabudowy (wysokości nadproża)

CHARAKTERYSTYKA

EI30, EI60